Het DUO programma bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel heeft een betekenis.

Dowlload hier je oefen sheets https://yotha.info/wp-content/uploads/2020/10/Duo-basic-training-sheets-oud-1.pdf

Begroeting – deze oefeningen bestaan uit een opeenvolging van verschillende internationale groetvormen die aaneen zijn geregen tot een vloeiende serie. Het doel van de serie is dat een koppel of bekende mensen op een unieke manier elkaar in persoon kunnen begroeten en herkennen.
Uitproberen & Verdedigen – in deze serie staat het elkaar uit proberen en de verdediging op deze poging centraal. We gebruiken oefeningen uit de Martial Arts waarbij de ene persoon aanvalt en de andere verdedigd. We visualiseren gedrag in het algemeen en maken bewust van het proces.
Krachten testen – wanneer mensen elkaar ontmoeten willen ze ook weten wat de sterke en zwakke kanten van de andere persoon zijn. Deze oefeningen geven inzage in de manier waarop wij dit doen. We maken onbewuste processen weer bewust.
Samenwerken – in elke relatie is samenwerking essentieel om tot een harmonische situatie te komen. De oefeningen leren de partners dat je alleen een oefening tot een goed einde kan brengen door te geven en te nemen en aan te passen aan de ander.
Afreageren – elke relatie kent positieve en negatieve momenten. Bij deze oefeningen gaan we uit van de minder positieve en hoe we daarmee omgaan. Doel is goed te kunnen afreageren zonder de ander pijn te doen of te beschadigen maar wel je maximaal mogelijke resultaat te bereiken.
Balans – uiteindelijk is elk persoon op zoek naar een bepaalde balans in elke relatie. Tijdens deze oefeningen helpen en ondersteunen wij elkaar tot het vinden van die juiste balans. Hierbij leer je dat je elkaar hard nodig hebt om die noodzakelijke balans te vinden.
Vertrouwen – een ander belangrijk onderdeel van elke relatie is het zoeken en vinden van vertrouwen. Nadat we de balans hebben gevonden gaan we op zoek naar het vertrouwen in de oefeningen. Je probeert meer uit en moet je overgeven aan die ander met het geloof dat deze persoon ook het beste met jou voor heeft.
Flow – een Engelse term om uit te drukken dat we bij deze oefeningen naar de vloeiende bewegingen gaan zoeken. Samen probeer je het gevoel op te vangen om tot een samenwerking te komen waardoor je op het geluid van de muziek elkaar aanvoelt en beweegt.
Intimiteit – tot en met dit deel waren alle oefeningen erop gericht om elke relatie beter en bewuster te laten verlopen. De soort relatie was van geen enkele belang. Dit deel is voor mensen die een stap verder gaan en de intimiteit van de relatie zoeken. De oefeningen zijn meer direct in fysiek contact en kunnen delen aanraken die je niet met iedereen deelt. Je voelt dat de oefeningen persoonlijk zijn en binnen je eigen invloed kringen treden.

Het DUO programma wordt over het algemeen door twee personen samen uitgevoerd. Toch is het mogelijk dit programma algemener te trekken en met meer mensen uit te voeren. De inhoud van het programma is gericht op de verbetering van elke vorm van relatie. Ook van collegae. Elke goed uit gevoerde oefening levert een resultaat op bij de deelnemers. Dit resultaat leidt tot een verbeterde samenwerking en begrip.

Bij de groepsoefening zal er sprake zijn van mensen die wel en niet met elkaar willen of kunnen oefenen. Iedere deelnemer moet daarom bereid zijn om vrijwillig een partner te kiezen of te ruilen. Het is vooral de open sfeer en de mogelijkheid tot verbinden die deze oefeningen uniek maakt.