De filosofie achter Yotha

Wij mensen zijn aardwezens. De binding met onze aarde is compleet doordat wij uit de evolutie van de aarde zijn ontstaan en onze energie verbonden is in alles wat we doen. Dit wordt al direct merkbaar als de mens in de ruimte is.

Elk mens die van de aarde weg beweegt, bijvoorbeeld door een ruimte reis, verliest onmiddellijk de controle over zowel spieren als ademhaling. Door het aanbieden van een zelf geschapen aard klimaat kan de mens overleven en bewegen.

Als aardwezen staan we onder de invloed van de 5 elementen (Aarde, water, vuur, metaal en hout) uitgebreid met ruimte en lucht. Hierbij is er een verweving van traditionele en toekomstige aannames. Doordat de mens in een constante ontwikkeling verkeerd moeten wij aan dit rijtje nog anderen toevoegen zoals intelligentie, creatie en beweging.

Door de eeuwen heen heeft het aardwezen mens zich gerealiseerd dat er veel meer bindende elementen tussen ons en de aarde zitten. Het zijn niet langer de oude 5 elementen die ons vormen maar 10. Laat ik ze op een rij zetten voor een beter inzicht en begrip;

  1. Aarde
  2. Water
  3. Vuur
  4. Metaal
  5. Hout
  6. Ruimte
  7. Lucht
  8. Intelligentie
  9. Creatie
  10. Beweging

Er is geen volgorde en alle elementen werken interactief met elkaar. Constant en altijd, in het verleden en in de toekomst. Hier komt, zolang de mens bestaat, geen eind aan. Niets kan zonder elkaar of kan worden gescheiden.

De mens is een verlichaamde geest. Wij existeren als geest in een lichaam en voelen ons soms geheel verweven maar er zijn ook momenten dat het lichaam ons vreemd voorkomt. Er is een innige verbondenheid en ook weer een scheiding. Een voorbeeld dat duidelijk tot de verbeelding spreekt zijn, helaas, mensen met een psychische aandoening. Bij veel van deze mensen is het lichaam vaker een gevangenis dan een bruikbaar instrument.

De spreuk dat de geest over het lichaam heerst spreekt meer van een hoop dan een werkelijkheid. Bij de meeste mensen heerst het lichaam over de geest en legt het ook het levenspatroon op. Kijk naar gewoonte gedragingen, eet gewoonten en ziekte storingen.

Het doel van Yotha is realisatie te brengen in welke mate de verhouding lichaam/geest bij jou is ontwikkeld. Om dit te bereiken heb ik vele paden bewandeld en jaren van onderzoek gedaan. Uiteindelijk is de Yotha vorm hier een opgeschreven, verfilmde en te beluisteren weergave van een altijd doorgaande ontwikkeling van inzichten over het aardwezen dat wij zijn.

Om meer te begrijpen van de complexiteit is naast de hier aangeboden informatie, de samenkomsten en de uitwisselingen vooral de discussie van belang. Anders dan de op meditatie gerichte elementen van ontwikkeling blijkt dat juist de discussie, het uitwisselen van gedachten tussen mensen, alle ontwikkelingen en inzichten de mens hebben gebracht tot waar we nu zijn.

Meditatie is een moment van stilte, het verkrijgen van eigen inzicht, het opnemen en verwerken van wat is en zal zijn voor jou als individu. Discussie geeft het inzicht in de ander, in de wereld en wat het universele mogelijk met ons voorheeft. Een discussie is het luisteren naar anderen met als doel van elkaar te leren, ons zelf op een hoger niveau te brengen. Een meditatie na een discussie is leerzaam en zeker aan te bevelen.

Naast de discussie met anderen kennen wij het overleg met ons zelf. Een verdieping van wie en wat wij zijn in een veranderede wereld en lichaam. Iedereen doorloopt dezelfde cyclus in het leven en beleeft het op de eigen manier. Yotha loopt met je door deze cyclus en wijst de weg, geeft je aanwijzingen en individualiseert je bestaan.

Yotha assimileert, accepteert, zoekt en vindt oplossingen door met de cyclus mee te gaan. Jouw cyclus, jouw wereld en jouw leven. Alles staat tot je beschikking voor dagelijks gebruik van voeding, beweging, gedachten en gezondheid. Een compleet concept voor een volledig leven met maar een doel: ons leven zo positief mogelijk maken.