Een mens heeft naast het lichamelijke een geestelijk leven. In de diverse Podcast wordt daar (in het Engels) veel aandacht aan besteed. Hier geven wij in het kort weer wat wij bedoelen.

Er zijn een aantal factoren in het leven die beslissen of je succesvol bent of niet. Succes wordt hierbij niet vertaald naar geld of bezittingen maar naar geluk, liefde, relaties en geestelijke ontwikkeling.

Je leven bestaat uit vele elementen waarbij iedereen op zoek is naar de onderlinge samenhang. Iedereen wil gelukkig worden en zoekt naar de eigen weg om dat te doen. Die zoektocht kent veel hindernissen en problemen. Regelmatig word je geconfronteerd hoe je iets moet oplossen. Ons dagelijks bestaan is een constant proces van keuzes maken.

Met Yotha breng ik je terug naar de belangrijkste keuzes in het leven. We gaan eerst naar je lichaam en de controle daarop. Vanuit die controle besturen we de “geest” door gebruik te maken van de processen die wij opwekken met je oefeningen van de adem, de spieren, het doorzettingsvermogen en de uitdagingen die je gaat overwinnen.

Het is mogelijk de oefeningen alleen thuis te doen maar we adviseren om deel te nemen aan kleine of grotere groepsbijeenkomsten. Er zijn ook thuis-oefen bijeenkomsten georganiseerd door Yotha volgers. Misschien ook bij jou? Je bepaalt zelf hoeveel mensen kunnen komen.

IK? Veel mensen zijn opzoek naar het eigen “ik”, vechten met het begrip “ego” of mediteren regelmatig op zoek naar het “zelf”. Bij Yotha brengen we dat op een heel duidelijke manier in kaart en analyseren jouw persoonlijkheid alvorens advies te geven. Yotha kan jou helpen de combinatie van persoonlijkheidsfactoren weer op rij te brengen of te zetten.

Jij en geluk in het leven kunnen samengaan wanneer we er samen naar toe werken. Wanneer begin jij?